Geachte relatie,
Op dit moment hebben wij allen te maken met de verspreiding, gevolgen en maatregelen omtrent het Corona Virus. Ook onze organisatie neemt hierin haar verantwoordelijkheid. Wij hebben daarom enkele maatregelen getroffen die van invloed zijn op de manier van werken zoals u van ons gewend bent.Nog steeds gelden – mits de omstandigheden aanleiding geven tot herziening – de volgende maatregelen:Onze Monteurs:
De servicewerkzaamheden zullen steeds in overleg met de klant uitgevoerd worden, afhankelijk van de werkomstandigheden die per situatie zullen verschillen. Wij streven ernaar dat zowel onze medewerkers als ook uw medewerkers zo veilig en gezond mogelijk kunnen werken.

Sales & Support:
Onze medewerkers zullen voorlopig geen externe bezoeken meer aan uw bedrijf afleggen. Ook geplande bezoeken van u aan ons bedrijf zullen worden uitgesteld. Indien mogelijk zullen de contacten via skype, telefoon of email plaatsvinden.
Uiteraard zijn wij voor vragen, demo’s, offertes en welke andere vorm van hulp altijd te bereiken en zullen u met alle andere middelen voorhanden proberen te helpen.

Onze werkplaats:
Met inachtneming van een aantal maatregelen (o.a. zoveel mogelijk alleen werken, extra hygiëneregels) zullen de werkzaamheden in onze  werkplaats gewoon doorgang vinden, zodat wij onze afspraken met onze klanten zo goed mogelijk na kunnen komen.

Onze toeleveranciers:
Ook met u zullen wij afspraken maken om te borgen dat ons productieproces geen hinder ondervindt van een vertraagde levering van materialen. Het is immers in ons beider commercieel belang onze eindklanten zo goed mogelijk te blijven bedienen.

Wij danken u voor uw begrip en rekenen op uw volledige medewerking,

Met vriendelijke groet,
Directie Kaltenbach-Tools BV