Boor/zaag installatie voor kleine profielen BZT 141/142/143

Boor/zaag installatie voor kleine profielen BZT 141 met 1 booras /142 met 2 boorassen /143 met 3 boorassen

Beschrijving

Geweldig compacte boor/zaag installaties van Kaltenbach Types BZT 141  (1 boorunit te plaatsen op X,Y of Z as)

Type BZT 142 (2 boorunits te plaatsen op X,Y,Z as ) Type BZT 143 (3 boorunits op X,Y en Z as)

Vraag naar de mogelijkheden met aan en afvoer systemen