KAPITAAL VRIJMAKEN MET SALE-AND-LEASE-BACK

Ondernemers die extra kapitaal nodig hebben, bijvoorbeeld om bepaalde investeringen te kunnen doen, kunnen uiteraard proberen om een financiering te krijgen bij banken of andere potentiële financiers. Maar vaak is het ook mogelijk om gebruik te maken van kapitaal dat al in de onderneming aanwezig is, in de vorm van bedrijfsmiddelen (gebouwen, machines, auto’s). Door deze bedrijfsmiddelen te verkopen aan een leasemaatschappij en ze vervolgens terug te leasen, maakt u bestaand kapitaal vrij voor investeringen. Deze financieringsvorm wordt sale-and-lease-back genoemd.

WAT IS SALE-AND-LEASE-BACK?

Bij sale-and-lease-back verkoopt u bedrijfsmiddelen waarvan uw onderneming eigenaar is aan een leasemaatschappij. Daarna leaset u deze bedrijfsmiddelen terug, zodat u ze toch in uw onderneming kunt gebruiken. De verkoopopbrengst kunt u naar eigen inzicht aanwenden, bijvoorbeeld voor nieuwe investeringen of het financieren van een bedrijfsovername. En als vergoeding voor de leasemaatschappij betaalt u een maandelijkse leasetermijn. Na afloop van de leaseperiode gaat het juridische eigendom van de betreffende bedrijfsmiddelen weer over naar uw onderneming.

BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN

Sale-and-lease-back kan een uitstekend alternatief zijn als andere financiers het benodigde kapitaal niet – of niet volledig – willen verstrekken. Maar er zijn wel enkele aandachtspunten waarmee u rekening moet houden:

  • Zoals bij elke financieringsvorm zijn ook aan sale-and-lease-back kosten verbonden. De maandelijkse leasetermijn bestaat namelijk niet alleen uit een aflossingsdeel, maar ook uit een rentedeel. Hierbij geldt dat het rentepercentage per leasemaatschappij sterk kan verschillen, afhankelijk van de risicopremie die de leasemaatschappij in rekening brengt. Ga daarom samen met uw adviseur op zoek naar het beste aanbod.
  • Het bepalen van de juiste verkoopprijs voor uw bedrijfsmiddelen is niet eenvoudig en bovendien arbitrair.

NIET ALTIJD DE BESTE OPLOSSING

Sale-and-lease-back kan aantrekkelijk lijken, maar hoeft niet altijd de beste oplossing te zijn. Ga daarom met uw adviseur om de tafel, zodat hij voor u kan nagaan of er alternatieven zijn die goedkoper zijn of die vanwege andere oorzaken (zoals een langere aflossingsperiode) aantrekkelijker zijn dan sale-and-lease-back.